Кафедра “Автоматизацій, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій” готує спеціалістів за наступними спеціальностями:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
вступ на базі повної загальної середньої освіти

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (скорочена форма навчання)
вступ на базі коледжу, технікуму

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

другий (магістерський) рівень вищої освіти
вступ на основі освітніх рівнів Бакалавр/Спеціаліст/Магістр