Опитування здобувачів вищої освіти за:
ОПП 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”