Опитування

Опитування здобувачів вищої освіти за:
ОПП 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Результати опитувань:

1. Викладачів:

Опитування викладачів щодо дотримання академічної доброчесності
Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення

2. Роботодавців:

Опитування роботодавців

3. Здобувачів вищої освіти:

Освітній процес очима студентів
Освітня програма очима студентів
Доброчесність очима студентів


Результати опитувань “Оцінювання якості викладання дисциплін за ОП “АКІТ”:

ОЗП.01 Методологія та організація наукових досліджень
Анкета
Результати анкетування

ОПП.01 Теорія, моделювання і оптимізація інтелектуальних і складних систем керування
Анкета
Результати анкетування

ОПП.02 Робототехнічні та інтелектуальні мехатронні пристрої і системи
Анкета
Результати анкетування

ОПП.03 Технології кіберфізичних систем та цифрових двійників
Анкета
Результати анкетування

ОПП.04 Теорія керування та проєктування систем сонячної енергетики
Анкета
Результати анкетування

ОПП.05 Функціональна та кібербезпека систем автоматизації
Анкета
Результати анкетування

ОЗП.02 Філософські проблеми наукового пізнання
Анкета
Результати анкетування

ОЗП.03 Англійська мова за професійним спрямуванням
Анкета
Результати анкетування