Освітні програми та навчальні плани

У розділі подано інформацію для абітурієнтів та здобувачів вищої освіти:

першого (бакалаврського) освітнього рівня за ОП 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

151 Освітня програма 2021р.Навчальний план за ОПП 2021р.
151 Освітня програма 2020р.Навчальний план за ОПП 2020р.
Навчальний план за ОПП 2020р. (скорочена форма навчання)
151 Освітня програма 2019р.Навчальний план за ОПП 2019р.
Навчальний план за ОПП 2019р. (скорочена форма навчання)
151 Освітня програма 2017р.Навчальний план за ОПП 2017р

та другого (магістерського) освітнього рівня за ОП 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

151 Освітня програма 2021р.Навчальний план за ОПП 2021р.
151 Освітня програма 2022р.Навчальний план за ОПП 2022р.