Теми кваліфікаційних робіт

У розділі наведено інформація для здобувачів вищої освіти для виконання атестаційної роботи:

– для другого (магістерського) рівня:
Теми кваліфікаційних робіт – 2022-23н.р.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

– для першого (бакалаврського) рівня:
Теми кваліфікаційних робіт – 2021-22 н.р.
Теми кваліфікаційних робіт – 2020-21 н.р.