У розділі наведено інформація для здобувачів вищої освіти для виконання атестаційної роботи:

– для другого (магістерського) рівня:
Теми кваліфікаційних робіт
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

– для першого (бакалаврського) рівня:
Теми кваліфікаційних робіт