Мартинюк Валерій Володимирович
Гарант ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” другого (магістерського) рівня, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Дисципліни:
Теорія керування та проектування пристроїв сонячної енергетики
Методологія та організація наукових досліджень
Моделювання та проектування пристроїв сонячної енергетики
Архітектура комп’ютерів та програмування цифрових сигнальних процесорів
Цифрове оброблення сигналів

Форкун Юрій Вікторович
Гарант ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” першого (бакалаврського) рівня, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни:
Теорія, моделювання та оптимізація інтелектуальних і складних систем керування
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Системи автоматизації проєктувальних робіт
Бази даних

Корецька Людмила Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни:
Теорія інформації, кодування та передачі сигналів
Інтернет-комунікації та WEB-технології
Бази даних та Веб-технології

Макаришкін Денис Анатолійович
кандидат технічних наук, доцент


Дисципліни:
Робототехнічні та інтелектуальні мехатронні пристрої і системи
Вступ до інфокомунікаційних технологій і основи побудови інфокомунікаційних систем та мереж
Основи інформаційно-комунікаційних технологій та управління інфокомунікаційними мережами
Програмування

Форкун Ірина Валеріївна
кандидат технічних наук, доцент


Дисципліни:
Проєктування систем автоматизації та багаторівневих систем керування і збору даних
Архітектура комп’ютерів та промислових контролерів
Комп’ютерна графіка та Веб-дизайн

Яновицький Олександр Костянтинович
кандидат технічних наук, доцент, заслужений винахідник України


Дисципліни:
Професійна практика

Федула Микола Васильович
кандидат технічних наук, доцент кафедри


Дисципліни:
Технології кіберфізичних систем та цифрових двійників
Теорія, моделювання та оптимізація інтелектуальних і складних систем керування
Моделювання систем автоматизації

Радельчук Галина Іванівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри


Дисципліни:
Програмування мікропроцесорних систем керування
Системний аналіз, моделювання процесів та систем

Моркун Наталія Володимирівна
доктор технічних наук, професор кафедри


Дисципліна:
Технології кіберфізичних систем та цифрових двійників