Склад кафедри


Мартинюк Валерій Володимирович
Гарант ОПП “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” другого (магістерського) рівня, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Дисципліни:
Теорія керування та проектування систем сонячної енергетики
Методологія та організація наукових досліджень
Моделювання та проектування пристроїв сонячної енергетики
Архітектура комп’ютерів та програмування цифрових сигнальних процесорів
Цифрове оброблення сигналів


Форкун Юрій Вікторович
Гарант ОПП “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” першого (бакалаврського) рівня, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни:
Теорія, моделювання та оптимізація інтелектуальних і складних систем керування
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Системи автоматизації проєктувальних робіт
Бази даних


Корецька Людмила Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни:
Інтернет технології
Бази даних та Веб-технології
Функціональна та кібербезпека систем автоматизації (лабораторні роботи)


Макаришкін Денис Анатолійович
кандидат технічних наук, доцент


Дисципліни:
Робототехнічні та інтелектуальні мехатронні пристрої і системи
Проектування багаторівневих систем керування і збору даних
Проектування систем автоматизації та САПР
Програмування мікропроцесорних систем керування


Форкун Ірина Валеріївна
кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни:
Проєктування систем автоматизації та багаторівневих систем керування і збору даних
Архітектура комп’ютерів та промислових контролерів
Комп’ютерна графіка та Веб-дизайн


Федула Микола Васильович
кандидат технічних наук, доцент кафедри

Дисципліни:
Людино-машиний інтерфейс та програмування систем реального часу
Теорія автоматичного керування
Системи 3D проектування
Моделювання систем автоматизації


Радельчук Галина Іванівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри

Дисципліни:
Програмування мікропроцесорних систем керування
Системний аналіз, моделювання процесів та систем


Моркун Наталія Володимирівна
доктор технічних наук, професор кафедри

Дисципліна:
Технології кіберфізичних систем та цифрових двійників


Медзатий Дмитро Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни:
Автоматне програмування систем керування
Технічні засоби автоматизації та основи робототехніки


Сельський Андрій Анатолійович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни:
Мережеве, системне адміністрування та інформаційна безпека
Проектування, побудова та технічна експлуатація інформаційно-комунікаційних систем і мереж
Телекомунікаційні, комп’ютерні системи та мережі і мобільний зв’язок