Контакти

Наша адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 4, ауд.325

Гарант ОПП 174“Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” другий (магістерський) рівень
завідувач кафедри, д.т.н., професор Мартинюк Валерій Володимирович
e-mail: martyniukva@khmnu.edu.ua

Гарант ОПП 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” перший (бакалаврський) рівень
к.т.н., доцент Форкун Юрій Вікторович
e-mail: forkynjv@khnu.km.ua

сайт:https://akit.khmnu.edu.ua/