Відгуки та рецензії на освітні програми

Відгуки та рецензії на освітньо-професійну програму 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за друним (магістерським) рівнем

Відгуки та рецензії на освітньо-професійну програму 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за першим (бакалаврським) рівнем

Рецензії роботавців (2019 рік)
ТДВ “Хмельницькзалізобетон”
ТОВ “Центр будівельних рішень”
ТОВ “Хмельницьводоканал”

Рецензії роботавців (2020 рік)
ДП “Новатор”
ТДВ “Хмельницькзалізобетон”
ТОВ “Центр будівельних рішень”

Рецензії академічної спільноти
Вінницький національний технічний університет
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Тернопільський національний технічний універистет ім. Пулюя