Основні наукові публікації викладачів кафедри

Завідувач кафедрою, д.т.н., проф. Мартинюк Валерій Володимирович

Статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus:
1. Martynyuk V. Fractional-order circuit models of the human body impedance for compliance tests against contact currents / V. De Santis, V. Martynyuk, A. Lampasi, M. Fedula, M. Ortigueira // AEU – International Journal of Electronics and Communications. – V. 78, 2017, pp. 238-244.
2. Martynyuk V. Methodology of Electrochemical Capacitor Quality Control with Fractional Order Model // V. Martynyuk, M. Fedula, M. Ortigueira, O. Savenko // AEU – International Journal of Electronics and Communications. – V. 91, 2018, pp. 118-124.
3. Martynyuk V. Fractional model of the electrochemical capacitor relaxation phenomenon // V. Martynyuk, M. Ortigueira, M. Fedula, O. Savenko // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2018. – Vol. 66, No. 4. – Pp. 441-448.
4. Fedula M. Chaos-based signal detection with discrete-time processing of the duffing attractor // M. Fedula, T. Hovorushchenko, A. Nicheporuk, V. Martynyuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019.
5. Ortigueira M. The failure of certain fractional calculus operators in two physical models // M. Ortigueira, V. Martynyuk, M. Fedula, J. Machado // Fractional Calculus and Applied Analysis, 2019.
Основні публікації у фахових виданнях України
1. Косенков В. Д. Особливості роботи навантаження в імпульсному режимі від джерела постійної напруги / В.Д. Косенков, В.В. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький, 2016. – №4. – С. 160 – 163.
2. Мартинюк В. В. Енергоефективна університетська сонячна електростанція / В. В. Мартынюк, Ю.М. Бойко // Вісник КНУТД. – 2017. №5 (114). – С. 72-80.
3. Мартинюк В. В. Моделювання однорідної лінії передачі на основі теореми Міттаг-Леффлера / В. В. Мартынюк, Д.А. Макаришкін, Н.М. Самарук, Л.В. Карпова // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – №5. – С. 145 – 157.
4. Мартынюк В. В. Математическая модель процесса непрерывного контроля защитного потенциала антикоррозионной защиты электрических нагревателей воды / В. В. Мартынюк, В. В. Котенев // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – №2. – С. 128 – 131.
5. Martynyuk V. Supercapacitor quality control / V. Martynyuk, J. Boiko, T. Kałaczyński // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький, 2018. – №1. – С. 7 – 11.
6. Martynyuk V. Improved impedance mathematical model of a solar cell / V. Martynyuk, G. Radelchuk, O. Shpak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- Хмельницький, 2019. – №1. – С. 5 – 9.
Монографія:
Мартинюк В. В. Науково-прикладні методи компенсації пікового навантаження електромереж на основі суперконденсаторів та сонячних модулів: Монографія / В. В. Мартинюк, М. В. Федула, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь // Хмельницький: Видавництво “Нілан-ЛТД”, 2017. – 143 c.

Гарант ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, кандидат технічних наук, доцент Форкун Юрій Вікторович

Стаття у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus:
1. Yuriy Forkun, Andriy Peleschyshyn. The fundamentals of communities creation and development in the social environment of the Internet. CSІТ-2016. – с.99-101. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?reload=true&punumber=7581234
Основні публікації за напрямом:
1. Development of architectural models of interaction of virtual communities for organizing the collective documentation process. P Getmanyuk, Y Forkun – Technology audit and production reserves, №2(51), 2020. P. 4-11
2. Форкун Ю. В. Проектування сенсорних людино-машинних інтерфейсів з фільтрацією механічних коливань / М. В. Федула, Ю. П. Кльоц, Ю.В. Форкун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 127 –131.
3. Forkun Y. V. Architecture of solar panel intelligent monitoring system by means of industrial controller / V. V. Martynyuk, Y. V. Forkun, I. V. Forkun, T. O. Novak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 46 –51.
4. Форкун Ю. В. Сучасний стан проблем промислових багаторівневих систем керування на основі концепції SCADA-систем / Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Д.А. Макаришкін, В.О. Фененко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 78 – 87
5. Форкун Ю.В. Методи виявлення та визначення дальності автоматизованими системами керування літальними апаратами / Ю.В. Форкун, Д.А. Макаришкін, В.В. Березовчук, А. М. Палевський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №5.
6. Форкун Ю.В. Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв’язку стандарту CDMA / В.І. Лужанський, Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Ю.П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 33–37.
Участь у міжнародному проекті:
1. eGovPoliNet: The Policy Community. Seven Framework programe (FP7). The project ended in February 2015. Гранд Єврокомісії «Building a global multidisciplinary digital governance and policy modeling research and practice community“ (Грантова угода № 288136 з 15 серпня 2011 по 15 лютого 2015
Авторські свідоцтва та патенти:
1. Патент №88201. Спосіб протоколювання «On¬line текстового спілкування з відеофіксацією» Мазур М.П., Яновський М., Форкун Ю.В., Публікація відомостей про видачу патенту: 11.03.2014, Бюл.№ 5
2. Авт. свідоцтво на винахід України. Гетманюк П.О., Форкун Ю.В. Комп`ютерна програма “Програмне забезпечення для систематизації ідентифікаційної інформації користувачів Інтернет-сервісів”, №81318. Від 10.09.2018.
Участь у наукових конференціях:
1. Василь Білик, Юрій Форкун. Організація моделі управління групою користувачів соціальної мережі в глобальному інформаційному середовищі. Збірник праць матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016». – Львів – 2016.с. 40-41
2. Форкун Ю.В., Длугунович Н.А. Задачі формування системи комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях. – “Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці”. Збірка наукових праць. – Харків, Х.: Технологічний центр, 2016. – с.79
3. Слободян М., Форкун Ю. Архітектура програмного забезпечення систем вимірювання. Збірник праць матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» – Львів – 2017. – С. 49-50
4. Гетманюк П., Форкун Ю. Дослідження загальнодоступних методів колаборативного документування учасниками веб-спільнот. Збірник праць матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» – Львів – 2017. – С. 49-50
5. Гетманюк П., Форкун Ю. Організація ролей учасників віртуальних спільнот у процесі колаборативного документування. Збірник праць матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» – Львів – 2018. – С. 33-34.
6. Гавриленко Я., Форкун Ю. Аналіз методологій побудови рекомендаційних систем цільового просування інформаційного контенту. ICS¬ 2020, 2020 – С. 22
7. Протоковський А., Форкун Ю. Аналіз стратегій рекомендаційних систем знайомств людей та груп за інтересами у віртуальних спільнотах. ICS 2020, 2020. – С. 154

К.т.н., доц. Форкун Ірина Валеріївна

Основні публікації за напрямом:
1. Форкун І. В. Автоматизація процесу регулювання концентрації іонів водню / О. К. Яновицький, Л. Е. Байдич, І. В.Форкун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 123 –127.
2. Форкун І. В. Дослідження метрологічних характеристик автоматизованого засобу вимірювального контролю вологості паперу / Л.О. Корецька, І.В. Форкун, Д.М. Медзатий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 41 –46.
3. Forkun I. V. Architecture of solar panel intelligent monitoring system by means of industrial controller / V. V. Martynyuk, Y. V. Forkun, I. V. Forkun, T. O. Novak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 46 –51.
4. Форкун І.В. Система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом на основі фільтра Калмана / І.В. Форкун, Д.М. Медзатий, Д.А. Макаришкін, О.В. Червонецький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №5. – с. 1-8.
5. Форкун І. В. Сучасний стан проблем промислових багаторівневих систем керування на основі концепції SCADA-систем / Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Д.А. Макаришкін, В.О. Фененко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 78 – 87
6. Форкун І.В. Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв’язку стандарту CDMA / В.І. Лужанський, Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Ю.П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 33–37.
Участь у конференціях:
1. VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інформація, комунікація, суспільство 2019», 16–18 травня 2019 р., Львів-Чинадієво, НУ “Львівська політехніка”, Доповідь: Аналіз методів обробки даних у суспільних віртуальних системах (сертифікат)
2. Міжнародна науково-технічна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ», 9-11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ (дистанційний формат), , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Доповідь: Освітній процес за дистанційними технологіями: практика реалізації в Хмельницькому національному університеті (сертифікат)
3. Форкун І.В. Модель багаторівневої автоматизованої системи керування будівельним виробництвом / А.Д. Гребінчук, В.Ю. Поліщук, І.В. Форкун // Збірник наукових праць за матеріалами XII всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2020». Хмельницький – 2020. – с. 78-82.
4. Форкун І.В. Інформаційно-комунікаційні технології реалізації освітнього процесу за дистанційною формою навчання / І.В.Форкун // Інформація, комунікація, суспільство 2018: Матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2018. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 300с. – С.299-300.

К.т.н., доц. Кльоц Юрій Павлович

Стаття у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus:
1. Andrii Nicheporuk, Yuriy Klots, Oksana Yashyna, Sergiy Mostovyi, Yuriy Nicheporuk. Prediction of entering processes into the deadlock state // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 2019, №14 с. 1484-1492.
Основні публікації за напрямом
1. Кльоц Ю.П. Модель процесу визначення показів на основі розпізнавання показу лічильника на зображенні / Ю. П. Кльоц, О. В. Іванов, К. П. Неганова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 4. – С. 167-175.
2. Кльоц Ю.П. Проектування сенсорних людино-машинних інтерфейсів з фільтрацією механічних коливань / М. В. Федула, Ю. П. Кльоц, Ю.В. Форкун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 127 –131.
3. Кльоц Ю.П. Комп’ютерні технології автоматизації теплофізичного конструювання радіоелектроного модуля касетного типу з мікросхемами для забезпечення заданого теплового режиму / В. І. Лужанський, А. С. Каштальян, Ю. П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 131 –134.
4. Кльоц Ю.П. Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв’язку стандарту CDMA / В.І. Лужанський, Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Ю.П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 33–37.
5. Кльоц Ю. П. Модель нелегітимного абонента забезпечення безпеки IP-телефонії / О. С. Андрощук, В. М. Джулій, Ю. П. Кльоц, І. В. Муляр // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 38–44

К.т.н., доц. Каштальян Антоніна Сергіївна

Основні публікації за напрямом:
1. Каштальян А.С. Прогнозування часових рядів розширеною згортковою нейронною мережею / А.С. Каштальян, О.В. Каштальян // Вісник Хмельницького національного університету: технічні науки – 2019, №6 – С.155-160.
2. Каштальян А.С. Системний аналіз та моделювання процесів електроживлення автоматизованої мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо / В. В. Мартинюк, Г. І. Радельчук, А. С. Каштальян, Я. В. Вержбицький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 111 –116.
3. Каштальян А.С. Комп’ютерні технології автоматизації теплофізичного конструювання радіоелектронного модуля касетного типу з мікросхемами для забезпечення заданого теплового режиму / В. І. Лужанський, А. С. Каштальян, Ю. П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 131 –134.
4. Каштальян А. С. Моделі приманок в корпоративних комп’ютерних мережах з врахуванням типів зловмисних атак / А. С. Каштальян, Б. О. Савенко, Р. Е. Бельфер // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 41 –46.
5. Каштальян А. С Архітектура спеціалізованих інформаційних систем з врахуванням вимог живучості та відмовостійкості в умовах впливів зловмисного програмного забезпечення / Стецюк М. В., Каштальян А. С., Грибинчук В. І. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 69 –77.

К.т.н., доц. Радельчук Галина Іванівна

Основні публікації за напрямом
1. Martynyuk V. Improved impedance mathematical model of a solar cell / V.V. Martynyuk, G.I. Radelchuk, O.V. Shpak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2019. – №1. – С. 5 – 9.
2. Радельчук Г. І. Системний аналіз та моделювання процесів електроживлення автоматизованої мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо / В. В. Мартинюк, Г. І. Радельчук, А. С. Каштальян, Я. В. Вержбицький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 111 –116.
3. Радельчук Г. І. Підвищення достовірності автоматизованого діагностування стану накопичувачів електроенергії / М. Є. Скиба, В. В. Мартинюк, Г. І. Радельчук, Р. В. Тимощук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 5 –9.
4. Радельчук Г. І. Адаптивна мікропроцесорна система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом / Г. І. Радельчук, Д. А. Макаришкін, А. Д. Гребінчук, А. Ю. Бондар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 64–68.
5. Радельчук Г.І. Дослідження методів пошуку автоматизованих систем моніторингу та контролю пошкоджень кабельних ліній / Г.І. Радельчук, Д.А. Макаришкін, В. Г. Рубцов, А.О. Рубцова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №6.

К.т.н., доц. Медзатий Дмитро Миколайович

Основні публікації:
1. Медзатий Д.М. Дослідження метрологічних характеристик автоматизованого засобу вимірювального контролю вологості паперу / Л.О. Корецька, І.В. Форкун, Д.М. Медзатий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 41 –46.
2. Медзатий Д.М. Система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом на основі фільтра Калмана / І.В. Форкун, Д.М. Медзатий, Д.А. Макаришкін, О.В. Червонецький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №5. – с. 1-8.
3. Поморова О.В., Тітова В.Ю., Медзатий Д.М. Досвід використання обчислювального пристрою de1-soc у навчальному процесі та наукових дослідженнях кафедри системного програмування ХНУ. – Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ – №23, 2016. – с.93-99.
4. Говорущенко Т.О., Медзатий Д.М., Семенюк В.С. Метод формування інформаційного портрету користувача в мережі Інтернет // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. №887, 2018 – с.75-80.
5. Т. Говорущенко, Д. Медзатий, М. Боднар. Компенсаторна модель якості програмного забезпечення на основі моделі SQuaRE. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». 2019. Том 30 (69). №3. Частина 1. С. 80-85

В.о. завідувача філією кафедри на ДП “Новатор”, к.т.н., доц. Яновицький Олександр Костянтинович

Статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus:
1. Vitalii Liubchyk, Sergii Zlepko, Oleksandr Yanovickiy, Andriy Klepikovskiy, Yuliya Senchyshyna, Krzysztof Skorupski, Gulzada Yerkeldessova “Multifrequency phase method for measuring the radial velocity of targets “, Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 108085Z (1 October 2018); doi: 10.1117/12.2501516
Співавтор навчального посібника:
Яновицький О.К. Електроматеріали / О.К. Яновицький, Л.О. Ковтун // Навчальний посібник, Хмельницький, ХНУ, 2017 р. – 2017. – С. 215. ISBN 978-966-330-273-7.
Автор патентів на винахід:
1. Патент на корисну модель №116625 від 25.05.2017 Електростатичний кріпильний стіл вібростенда.
2. Патент на корисну модель №125993 від 25.05.2018 Ротаційний лічильник газу.
3. Патент на корисну модель №131133 від 10.01.2019 Лічильник газу роторного типу.
4. Патент на корисну модель №125100 від 25.04.2018 Пристрій вимірювання висоти літакових відповідачів.
5. Патент на корисну модель №133386 від 10.04.2019 Спосіб нанесення гальванічних покриттів на друковані плати.
6. Патент на корисну модель №116026 від 10.05.2017 Магнітореологічна композиція.

к.т.н., доц. Корецька Людмила Олександрівна

Статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus:
1. Polikarovskykh, O., Kovtun, L., Karpova, L., Hula, I. і Melnychuk, V. (2019) Using of Residual Number Systems as Mathematical Basis for Software Defined Radio Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia,(76),pp21-28.Available at: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538.
Основні публікації у фахових виданнях України
1. Ковтун Л. О. Надлишковий метод вимірювального контролю вологості паперу із використанням двоканального широкодіапазонного оптико-електронного засобу / Л. О. Ковтун, Д. М. Медзатий // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №2. – С. 170–176.
2. Ковтун Л.О. Основні ідеї та алгоритми адаптивного словникового кодування методом Лемпеля-Зіва / Л.О. Ковтун, Д.М. Медзатий // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – №4. – С. 129-136.
3. Поморова О.В., Ковтун Л.О., Белза В.Б. Модуль обробки текстових документів автоматизованої інформаційної системи зберігання та опрацювання наукових робіт // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, №2 (62), 2018 – с.87-91.
4. Ковтун Л. О. Огляд методу забезпечення завадостійкості у системах цифрового телебачення DVB-T2 на основі коду LDPC / Л. О. Ковтун, Д.А. Макаришкін, В.М. Стецюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – №2.
5. Ковтун Л. О. Аналіз особливостей статистичних властивостей трафіку сучасних інформаційних мереж та підходів до моделювання інформаційних потоків / Макаришкін Д.А., Ковтун Л.О., Ткачук В.М., Кінаш М.О. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Т.1. – Хмельницький. – 2019. – №1.
Співавтор навчального посібника:
Ковтун Л.О. Електроматеріали / О.К. Яновицький, Л.О. Ковтун // Навчальний посібник, Хмельницький, ХНУ, 2017 р. – 2017. – С. 215. ISBN 978-966-330-273-7.

к.т.н., доц. Макаришкін Денис Анатолійович

Основні публікації у фахових виданнях України:
1. Макаришкін Д.А. Дослідження послідовного каскадного турбокодування /Д.А. Макаришкін, І.С. Пятін// Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький. – 2017. – № 3. – С. 142 – 145.
2. Макаришкін Д.А. Математична модель суперконденсатора для оптимізованої системи електроживлення генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів /Д.А. Макаришкін, Н.М. Самарук, І.С. Пятін // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький. – 2017. – № 3. – С. 145– 155.
3. Макаришкін Д.А. Математична модель пасивного фільтра частот з використанням регулярної лінії передачі /Д.А. Макаришкін, Н.М. Самарук // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький. – 2017. – № 4. – С. 176– 187.
4. Макаришкін Д.А. Математична модель пасивного фільтра нижніх частот з використанням регулярної лінії передачі /В.В. Мартинюк,Д.А. Макаришкін, Н.М. Самарук, Л.В. Карпова //Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький. – 2017. – № 5. – С. 145 – 158.
5. Макаришкін Д.А. Дослідження завадової обстановки під час руху мобільної станції при різних потужностях та висотах антен базових станцій в умовах забудови міста /В.І.Лужанський, Д.А. Макаришкін, М. Ю. Наркевич//Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький. – 2017. – № 6. – С. 134 – 142.
6. Макаришкін Д.А. Метод розпізнавання ситуацій сигнально-завадової обстановки для підвищення завадостійкості цифрових радіорелейних станцій/ Д.А. Макаришкін, Ю.М. Бойко, Л.В. Карпова // Вісник Хмельницького національного університету. – Технічні науки. – Хмельницький. – 2016. – № 5. – С. 129 – 140.

к.т.н., доц. Федула Микола Васильович

Статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus:
1. Fedula M. Methodology of electrochemical capacitor quality control with fractional order model / V. Martynyuk, M.Ortigueira, M.Fedula, O. Savenko // AEU – International Journal of Electronics and Communications. – V. 91, 2018, P. 118-124.
2. Fedula M. Fractional-order circuit models of the human body impedance for compliance tests against contact currents / V. De Santis, V. Martynyuk, A. Lampasi, M. Fedula, M. Ortigueira // AEU – International Journal of Electronics and Communications. – V. 78, 2017, P. 238-244.
3. Fedula M. Fractional model of the electrochemical capacitor relaxation phenomenon // V. Martynyuk, M. Fedula // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. – V. 66, 2018, No. 4, pp. 441-448.
4. Fedula M. The failure of certain fractional calculus operators in two physical models / M.D. Ortigueira, V. Martynyuk, M. Fedula, J. T. Machado // Fractional Calculus and Applied Analysis. – V.22, Issue 2, 2019, P. 255–270, DOI: 10.1515/fca-2019-0017.
5. Fedula M. Improving the input information for medical software requirements specifications using ontology-based intelligent agent / T. Hovorushchenko, O. Pavlova, M. Fedula // CEUR Workshop Proceedings, 2018
6. Fedula M.V. The Analysis of Periodic Signal Detection Method Based on Duffing System Chaotic Dynamics // V.V. Martynyuk, Ye.V. Havrylko, J.M. Boiko, M.V. Fedula // Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2018, Iss. 73, pp. 5–10.
Співавтор монографії:
1. Федула М.В. Науково-прикладні методи компенсації пікового навантаження електромереж на основі суперконденсаторів та сонячних модулів: Монографія / В. В. Мартинюк, Г.А. Ільчук, М. В. Федула, Р.Ю. Петрусь. – Хм.: “Нілан-ЛТД”, 2017.– 143 c.