Наука

Основні наукові публікації викладачів кафедри

Гарант ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (магістратура), завідувач кафедрою, д.т.н., проф. Мартинюк Валерій Володимирович

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus:
1. Martynyuk V.V. Simulation of Photovoltaic System as a Tool of a State’s Energy Security / V.V. Martynyuk, M.P. Voynarenko, J.M. Boiko, O.S. Svistunov // International Journal of Engineering (IJE). – Vol. 34, Iss. 2, TRANSACTIONS B: Applications, February 2021, pp. 487-492
http://www.ije.ir/article_124920.html
2.Martynyuk V. Intelligent Solar Tracking System as a Prospect for Developing the Alternative Energetics in Ukraine / M. Skyba, T. Hovorushchenko, V. Martynyuk, O. Zasornov, O. Pavlova // 2st International Workshop on Intelligent Information Technologies Systems of Information Security. – Khmelnytskyi, Ukraine, 2021 – Р. 50-61.
3. Martynyuk Valeriy. Exploitation aspects of diagnostic hydraulic and pneumatic systems of Multimedia Hybrid Mobile Stages // Tomasz Kałaczyński, Valeriy Martynyuk, Juliy Boiko, Sergiy Matyukh and Svitlana Petrashchuk // MATEC Web of Conf. (eISSN: 2261-236X). – Vol. 332, 2021.
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/01/matecconf_diagnostyka2020_01022/matecconf_diagnostyka2020_01022.html
4. Martynyuk Valeriy. Hybrid mobile power supply system of Multimedia Hybrid Mobile Stages // Valeriy Martynyuk, Tomasz Kałaczyński, Roman Petrus and Hryhoriy Ilchuk // MATEC Web of Conf. (eISSN: 2261-236X). – Vol. 351, 2021.
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/20/matecconf_icdmv21_01015/matecconf_icdmv21_01015.html
5. Martynyuk V. Automated Control Method for Charging Supercapacitors based on Relaxation Characteristics / O. Savenko, V. Martynyuk, M. Fedula, L. Koretska, D. Makaryshkin // 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2021). – Cracow, Poland, 2021. – Р.401-406.
6. Martynyuk V. Energy Harvesting Systems from Photovoltaic Modules | V. Martynyuk, G. Il’chuk and R. Petrus // 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 2021, pp. 138-143, doi: 10.1109/ELIT53502.2021.9501130.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9501130
Основні публікації у фахових виданнях України
1. Martynyuk V. Improved impedance mathematical model of a solar cell / Martynyuk V.V., Radelchuk G.I., Shpak O.V. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2019. – №1. – С. 5 – 9.
2. Martynyuk V. Architecture of solar panel intelligent monitoring system by means of industrial controller / V. Martynyuk, Y. Forkun, I. Forkun, T. Novak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 46 – 51.
3. Мартинюк В.В. Системний аналіз та моделювання процесів електроживлення автоматизованої мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо / В.В. Мартинюк, Г.І. Радельчук, А.С. Каштальян, Я.В. Вержбицький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 111 – 116.
4. В.В. Мартинюк Підвищення достовірності автоматизованого діагностування стану накопичувачів електроенергії / М.Є Скиба., В.В. Мартинюк, Г.І. Радельчук, Р.В. Тимощук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 5 – 9.
5. Мартинюк В. В., Корецька Л. О., Кисіль Т. М. Архітектура комп’ютерів: лабораторний практикум для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» і 126 «Інформаційні системи та технології» – Хмельницький: ХНУ, 2020.
Патенти на винаходи:
1. Патент UA№131952. Лінійний кроковий електромагнітний двигун/ В.Д. Косенков, В.В. Мартинюк, М. Слободян. – Опубл.02.2019
2.   Патент UA№145898. Лінійний кроковий електромагнітний двигун/ В.Д. Косенков, В.В. Мартинюк, М. Слободян. – Опубл. 06.01.2021
3. Патент UA№ 139616. Система наведення на сонце фотоелектричних модулів або концентраторів/ Засорнов О.С., Мартинюк В.В., Косенков В.Д., Засорнова І.О. – Опубл. 10.01.2020
4. Патент UA№ 116473. Спосіб збільшення енергії в опорі навантаження в електричному колі з постійною електрорушійною силою/ Мартинюк В.В., Косенков В.Д. -Опубл. 25.05.2017
5. Патент UA№ 128804. Лінійний кроковий електоромагнітний двигун./ Мартинюк В.В., Косенков В.Д., Федула М.В. – Опубл. 10.10.2018
Монографії:
1. Нові матеріали та пристрої для сонячної енергетики: монографія / В. В. Мартинюк, Г. А. Ільчук, В. Д. Косенков, С. І. Круковський, М. В. Федула, Р. Ю. Петрусь. – Хмельницький : ХНУ, 2019.– 244c.
2. Мартинюк В. В. Науково-прикладні методи компенсації пікового навантаження електромереж на основі суперконденсаторів та сонячних модулів: Монографія / В. В. Мартинюк, М. В. Федула, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь // Хмельницький: Видавництво “Нілан-ЛТД”, 2017. – 143 c.

Гарант ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (бакалаврат), к.т.н., доцент Форкун Юрій Вікторович

Стаття у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus:
1. Yuriy Forkun, Andriy Peleschyshyn. The fundamentals of communities creation and development in the social environment of the Internet. CSІТ-2016. – с.99-101.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?reload=true&punumber=7581234
Основні публікації за напрямом:
1. Development of architectural models of interaction of virtual communities for organizing the collective documentation process. P Getmanyuk, Y Forkun – Technology audit and production reserves, №2(51), 2020. P. 4-11
2. Форкун Ю. В. Проектування сенсорних людино-машинних інтерфейсів з фільтрацією механічних коливань / М. В. Федула, Ю. П. Кльоц, Ю.В. Форкун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 127 –131.
3. Forkun Y. V. Architecture of solar panel intelligent monitoring system by means of industrial controller / V. V. Martynyuk, Y. V. Forkun, I. V. Forkun, T. O. Novak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 46 –51.
4. Форкун Ю. В. Сучасний стан проблем промислових багаторівневих систем керування на основі концепції SCADA-систем / Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Д.А. Макаришкін, В.О. Фененко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 78 – 87
5. Форкун Ю.В. Методи виявлення та визначення дальності автоматизованими системами керування літальними апаратами / Ю.В. Форкун, Д.А. Макаришкін, В.В. Березовчук, А. М. Палевський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №5.
6. Форкун Ю.В. Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв’язку стандарту CDMA / В.І. Лужанський, Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Ю.П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 33–37.
Участь у міжнародному проекті:
1. eGovPoliNet: The Policy Community. Seven Framework programe (FP7). The project ended in February 2015. Гранд Єврокомісії «Building a global multidisciplinary digital governance and policy modeling research and practice community“ (Грантова угода № 288136 з 15 серпня 2011 по 15 лютого 2015
Авторські свідоцтва та патенти:
1. Патент №88201. Спосіб протоколювання «On¬line текстового спілкування з відеофіксацією» Мазур М.П., Яновський М., Форкун Ю.В., Публікація відомостей про видачу патенту: 11.03.2014, Бюл.№ 5
2. Авт. свідоцтво на винахід України. Гетманюк П.О., Форкун Ю.В. Комп`ютерна програма “Програмне забезпечення для систематизації ідентифікаційної інформації користувачів Інтернет-сервісів”, №81318. Від 10.09.2018.
Участь у наукових конференціях:
1. Василь Білик, Юрій Форкун. Організація моделі управління групою користувачів соціальної мережі в глобальному інформаційному середовищі. Збірник праць матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016». – Львів – 2016.с. 40-41
2. Форкун Ю.В., Длугунович Н.А. Задачі формування системи комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях. – “Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці”. Збірка наукових праць. – Харків, Х.: Технологічний центр, 2016. – с.79
3. Слободян М., Форкун Ю. Архітектура програмного забезпечення систем вимірювання. Збірник праць матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» – Львів – 2017. – С. 49-50
4. Гетманюк П., Форкун Ю. Дослідження загальнодоступних методів колаборативного документування учасниками веб-спільнот. Збірник праць матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» – Львів – 2017. – С. 49-50
5. Гетманюк П., Форкун Ю. Організація ролей учасників віртуальних спільнот у процесі колаборативного документування. Збірник праць матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» – Львів – 2018. – С. 33-34.
6. Гавриленко Я., Форкун Ю. Аналіз методологій побудови рекомендаційних систем цільового просування інформаційного контенту. ICS¬ 2020, 2020 – С. 22
7. Протоковський А., Форкун Ю. Аналіз стратегій рекомендаційних систем знайомств людей та груп за інтересами у віртуальних спільнотах. ICS 2020, 2020. – С. 154

К.т.н., доц. Форкун Ірина Валеріївна

Основні публікації за напрямом:
1. Форкун І. В. Автоматизація процесу регулювання концентрації іонів водню / О. К. Яновицький, Л. Е. Байдич, І. В.Форкун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 123 –127.
2. Форкун І. В. Дослідження метрологічних характеристик автоматизованого засобу вимірювального контролю вологості паперу / Л.О. Корецька, І.В. Форкун, Д.М. Медзатий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 41 –46.
3. Forkun I. V. Architecture of solar panel intelligent monitoring system by means of industrial controller / V. V. Martynyuk, Y. V. Forkun, I. V. Forkun, T. O. Novak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 46 –51.
4. Форкун І.В. Система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом на основі фільтра Калмана / І.В. Форкун, Д.М. Медзатий, Д.А. Макаришкін, О.В. Червонецький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №5. – с. 1-8.
5. Форкун І. В. Сучасний стан проблем промислових багаторівневих систем керування на основі концепції SCADA-систем / Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Д.А. Макаришкін, В.О. Фененко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 78 – 87
6. Форкун І.В. Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв’язку стандарту CDMA / В.І. Лужанський, Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, Ю.П. Кльоц // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 33–37.
Участь у конференціях:
1. VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інформація, комунікація, суспільство 2019», 16–18 травня 2019 р., Львів-Чинадієво, НУ “Львівська політехніка”, Доповідь: Аналіз методів обробки даних у суспільних віртуальних системах (сертифікат)
2. Міжнародна науково-технічна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ», 9-11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ (дистанційний формат), , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Доповідь: Освітній процес за дистанційними технологіями: практика реалізації в Хмельницькому національному університеті (сертифікат)
3. Форкун І.В. Модель багаторівневої автоматизованої системи керування будівельним виробництвом / А.Д. Гребінчук, В.Ю. Поліщук, І.В. Форкун // Збірник наукових праць за матеріалами XII всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2020». Хмельницький – 2020. – с. 78-82.
4. Форкун І.В. Інформаційно-комунікаційні технології реалізації освітнього процесу за дистанційною формою навчання / І.В.Форкун // Інформація, комунікація, суспільство 2018: Матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2018. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 300с. – С.299-300.

К.т.н., доц. Радельчук Галина Іванівна

Основні публікації за напрямом
1. Martynyuk V. Improved impedance mathematical model of a solar cell / V.V. Martynyuk, G.I. Radelchuk, O.V. Shpak // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2019. – №1. – С. 5 – 9.
2. Радельчук Г. І. Системний аналіз та моделювання процесів електроживлення автоматизованої мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо / В. В. Мартинюк, Г. І. Радельчук, А. С. Каштальян, Я. В. Вержбицький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №1. – С. 111 –116.
3. Радельчук Г. І. Підвищення достовірності автоматизованого діагностування стану накопичувачів електроенергії / М. Є. Скиба, В. В. Мартинюк, Г. І. Радельчук, Р. В. Тимощук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 5 –9.
4. Радельчук Г. І. Адаптивна мікропроцесорна система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом / Г. І. Радельчук, Д. А. Макаришкін, А. Д. Гребінчук, А. Ю. Бондар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 64–68.
5. Радельчук Г.І. Дослідження методів пошуку автоматизованих систем моніторингу та контролю пошкоджень кабельних ліній / Г.І. Радельчук, Д.А. Макаришкін, В. Г. Рубцов, А.О. Рубцова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №6.

к.т.н., доц. Корецька Людмила Олександрівна

Статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus:
1. Ivanov, O., Koretska, L., Lytvynenko, V. Intelligent modeling of unified communications systems using artificial neural networks. CEUR-WS. 2020. Vol. 2623. Pp. 77-84
Основні публікації у фахових виданнях України
1. Савенко О.С. Підвищення функціональної безпеки протипожежного контуру автоматизованої системи / О.С. Савенко, Л.О. Корецька, Д.М. Хома // Вимірювальна таобчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2022. –№2. – С. 88-95
2. Корецька Л.О. Метод захисту передачі даних у кіберфізичних системах / Ю.П. Кльоц, Л.О. Корецька // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2021. – № 6. – С. 106-111
4. Ковтун Л.О. Модуль обробки текстових документів автоматизованої інформаційної системи зберігання та опрацювання наукових робіт / О.В. Поморова, Л.О. Ковтун, В.Б. Белза // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, №2 (62), 2018 – с.87-91.
5. Ковтун Л. О. Аналіз особливостей статистичних властивостей трафіку сучасних інформаційних мереж та підходів до моделювання інформаційних потоків / Макаришкін Д.А., Ковтун Л.О., Ткачук В.М., Кінаш М.О. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – №1. – Хмельницький. – 2019. – №1.
6. Ковтун Л.О. Вибір архітектури програмного забезпечення інформаційної навчальної системи / Л.О. Ковтун, Р. Франчук, В.М. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету, №5, 2019.
Співавтор навчального посібника:
Ковтун Л.О. Електроматеріали / О.К. Яновицький, Л.О. Ковтун // Навчальний посібник, Хмельницький, ХНУ, 2017 р. – 2017. – С. 215. ISBN 978-966-330-273-7.
Автор навчального посібника:
Корецька Л.О. Теорія інформації, кодування та шифрування : навчальний посібник. Хмельницький : ХНУ, 2021. 208 с.

к.т.н., доц. Макаришкін Денис Анатолійович

Основні публікації у фахових виданнях України:
1. Макаришкін Д.А. Моделювання роботи маніпулятора в програмному середовищі TIA PORTAL V.15.1 / Макаришкін Д.А., Майдан П.С., Михайловський Ю.Б., Золотенко Е.О /  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2022. – № 4. – С. 150-158.<
2. Макаришкін Д.А. Моделювання роботи та візуалізація стану стрічкового конвеєра в програмному середовищі TIA PORTAL V.15.1 / А. Слободян, Д.А. Макаришкін, П.С. Майдан, Ю.Соколан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2022. –№2. – С. 96-107<
3. Макаришкін Д.А. Методи функціональної діагностики та технічного обслуговування промислових автоматизованих систем / Макаришкін Д.А., В. Р. Любчик, М. П. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 6. – С. 216-220.
4. Макаришкін Д.А. Сучасний стан проблем промислових багаторівневих систем керування на основі концепції SCADA-систем / Макаришкін Д.А., Ю.В. Форкун, І.В. Форкун, В.О. Фененко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 78 – 87.
5. Макаришкін Д.А. Адаптивна мікропроцесорна система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом  / Макаришкін Д.А., Г. І. Радельчук, А. Д. Гребінчук, А. Ю. Бондар  // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2020. – №2. – С. 64–68.

к.т.н., доц. Федула Микола Васильович

Статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus:
14 публікацій у наукометричних базах Scopus/WoS, та 5 статей у фахових наукових виданнях України, зокрема 5 статей у журналах із SNIP>0,4 та у журналах квартилів Q1-Q2, а також 5 статей у фахових наукових виданнях України:
1. Ortigueira M. The failure of certain fractional calculus operators in two physical models // M. Ortigueira, V. Martynyuk, M. Fedula, J. Machado // Fractional Calculus and Applied Analysis, 2019. (SNIP=1.954, квартиль Q1)
2. Fedula M. Methodology of electrochemical capacitor quality control with fractional order model / V. Martynyuk, M.Ortigueira, M.Fedula, O. Savenko // AEU – International Journal of Electronics and Communications. – V. 91, 2018, P. 118-124. (SNIP=1.626, квартиль Q2)
3. Fedula M. Chaos-based signal detection with discrete-time processing of the duffing attractor // M. Fedula, T. Hovorushchenko, A. Nicheporuk, V. Martynyuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. (SNIP=0.558, квартиль Q2)
4. Martynyuk V. Fractional model of the electrochemical capacitor relaxation phenomenon // V. Martynyuk, M. Fedula // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. – V. 66, 2018, No. 4, pp. 441-448. (SNIP=1.239, квартиль Q2)
5. KashubaA.I.  The spectral properties of (N(CH3)4)2MnCl4 crystal / A.I. Kashuba, I.M. Kunyo, T.S. Malyi,  H.A.  Ilchuk,  R.Y.  Petrus,  I.V.  Semkiv,  I.V.  Karpa,  M.V.  Fedula,  E.O.  Zmiiovska  //  Functional Materials. – 2019. – Volume 26, Issue 3. – P. 472–476. (SNIP=0.429)
Співавтор монографії:
1. Нові матеріали та пристрої для сонячної енергетики : монографія / В. В. Мартинюк, Г. А. Ільчук, В. Д. Косенков, С. І. Круковський, М. В. Федула, Р. Ю. Петрусь. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 144 c.
2. Fedula M. Poprawa skuteczności wykrywania sygnału okresowego przy użyciu systemów chaotycznych / M. Fedula, K. Lenik, E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Sorokatyj. [W]: Wybrane aspekty bezpieczeństwa w technice i gospodarowaniu energią.- 2019, s. 9-40 http://bc.pollub.pl/Content/13296/Wybrane_aspekty.pdf