Відкрита лекція на тему «Функціональна безпека систем автоматизації цукрового заводу» по дисципліні «Функціональна та кібербезпека систем автоматизації»

Магістранти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології разом з викладачами кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 7 червня 2022 року прослухали відкриту лекцію на тему «Функціональна безпека систем автоматизації цукрового заводу» по дисципліні «Функціональна та кібербезпека систем автоматизації», яку провів головний інженер ПрАТ “Красилівський цукровий завод” Гончарук Петро Миколайович.

Петро Миколайович розповів, що під час проектування, налаштування й експлуатації безпечних технологічних установок і машин чинні директиви й закони створюють рамки, яких потрібно дотримуватись. Виходячи з цього, стандарти відображають мінімальний рівень техніки, якого потрібно досягти. Серія стандартів IEC 61511 регулює застосування функціональної безпеки установок переробної промисловості.

Проектувальники, виробники і оператори систем несуть таку ж відповідальність за впровадження, як і відділ системної інтеграції, який реалізує функціональну безпеку. Зміна вимог вимагає регулярної адаптації підтверджувальних документів, процесів і навчання персоналу. Однак модифікації й інтеграція компонентів у наявні системи також вимагають постійних тестувань.

На лекції детально було розглянуто функціональну безпеку систем автоматизації цукрового заводу, особливості апаратного та програмного забезпечення. Петро Миколайович розповів, що у разі виникнення аварійних ситуацій на технологічних установках захист людей і довкілля має пріоритетне значення. Щоб мінімізувати небезпеки, необхідно, зокрема, негайно відключити уражені системи. У такій ситуації втручається система аварійного вимикання.

Суттєвою складовою частиною є життєвий цикл системи безпеки в поєднанні з управлінням функціональною безпекою. Окремі етапи тісно взаємопов’язані й дають змогу стежити за дотриманням всіх вимог протягом усього життєвого циклу пристроїв безпеки.

Від студентів та викладачів кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій хочу висловити подяку головному інженеру ПрАТ “Красилівський цукровий завод” Гончаруку Петру Миколайовичу за надану освітню можливість та співпрацю у підготовці магістрів за спеціальністю Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Валерій МАРТИНЮК
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій